Akropolis i samarbete med Quanter!

Akropolis IF börjar använda Quanter mobilapp för att monitorera spelarna och därmed minska skade- och sjukdomsrisken i laget.

Spelare och ledare i Akropolis IF:s herrtrupp har börjat använda sig utav Quanter, en mobilapplikation skapad av finska sportsteknologiföretaget Kvantia Oy. Applikationen underlättar tränarnas vardagliga arbete i att vaka över spelarnas status och därmed optimera träningsplaneringen, i syfte att reducera risken för skador och sjukdomar i laget. Quanter är numera en del av fotbollsverksamheten på toppnivå för seniorer och ungdomar i Finland, Sverige och Italien.

Skador och sjukdomar inom idrott är ofta sammankopplade med opassande arbetsbelastningar och bristande återhämtning. Tränare har sällan all nödvändig information tillhanda för att optimera träningsbelastningen på individ- såväl som på gruppnivå och får därmed svårt att stödja spelarnas återhämtning på bästa sätt.

Med Quanters app samlas all information automatiskt och presenteras på ett lättförståeligt sätt tack vare en innovativ klassificeringsalgoritm som finner sin grund i den senaste idrottsforskningen. Systemet har som avsikt att stödja spelarnas och tränarnas beslut i den vardagliga träningen.

Akropolis egen fystränare Kayhan Kavakli kommenterar:

”Quanter har på kort tid hjälpt oss få en bra överblick av spelarnas dagliga fysiska och mentala status. Systemet underlättar både mitt och övriga ledarstabens dagliga planeringsarbete där främsta målet är att spelarna ska kunna prestera på träningarna. Jag är säker på att ett konsekvent användande av detta monitoreringsverktyg på sikt kommer vara en utav de bidragande faktorerna till minskad skade- och sjukdomsfrekvens i laget.”

Kvantias VD, Edward Finch, beskriver sin lycka i upptakten av samarbetet och menar på att ”vi är väldigt nöjda med det påbörjade samarbetet med Akropolis, och har i och med detta samarbete avklarat vårt mål att stödja utvecklingen av lagidrott genom de möjligheter som ges av modern teknologi och framstegen i vetenskaplig idrottsforskning.”

“Om arbetet över dessa första veckor går som planerat, så är jag mer än säker på att vårt samarbete med Akropolis och Herr Kavakli kommer nå nya höjder under resten av säsongen. Jag ser fram emot att få bevittna Quanters påverkan på skade- och sjukdomsstatistiken i klubben samt hur både spelare och ledare utvecklas genom sitt användande utav systemet.”

http://www.quanter.io/en

Edward Finch, CEO

[email protected]

+358 (0)44 5507414

 

Georgios Gultidis
Head of Marketing & Communications/P.R.

[email protected]